فروخته شده
15,000 تومان

دسترسی:تمام شده

15,000 تومان

فصل های کتاب :

نکات مقدماتی برای آموزش

ده فرمان اصلی در تربیت سگ

کی آلفاست؟

جلوگیری از انحرافات رفتاری

آموزش محل دفع ادرار و مدفوع

آموزش تربیت های سرگرم کننده

جلوگیری از واق واق سگ

خرید محصول
10,000 تومان

دسترسی:در انبار

خرید محصول
20,000 تومان

دسترسی:در انبار

20,000 تومان

فهرست کتاب :

فصل اول بیماری های انگلی

فصل دوم حیوانات خانگی و افراد دچار نقص سیستم ایمنی

فصل سوم گاز گرفتگی توسط حیوانات خانگی

خرید محصول
فروخته شده
8,000 تومان

دسترسی:تمام شده

8,000 تومان

فهرست :

فصل اول معرفی گونه ها

فصل دوم نگهداری و تربیت پرندگان شکاری

فصل سوم تولیدمثل در پرندگان شکاری

فصل چهارم بهداشت و بیماری ها

خرید محصول
18,000 تومان

دسترسی:در انبار

18,000 تومان
 • معرفی نژادها
 • معرفی بیماری ها
خرید محصول
فروخته شده
10,000 تومان

دسترسی:تمام شده

10,000 تومان

فصل های کتاب :

فصل اول انتقال صفات از والدین به جوجه ها

فصل دوم انتخاب قناری

فصل سوم تغذیه

فصل چهارم تولیدمثل

فصل پنجم تولک رفتن

فصل ششم : بیماری ها

خرید محصول
12,000 تومان

دسترسی:در انبار

12,000 تومان
 • اصول پیوند
 • روش های پیوند جوانه
 • روش های پیوند شاخه
 • پیوند در درختان میوه
 • پیوند در گیاهان زینتی
 • پیوند در سبزی ها
خرید محصول
10,000 تومان

دسترسی:در انبار

10,000 تومان
 • تاریخچه مطالعه جوندگان ایران
 • جوندگان خسارت زا
 • روش های ردیابی و کنترل جوندگان
 • پرندگان خسارت زا
خرید محصول
8,500 تومان

دسترسی:در انبار

افزودن به سبد خرید
فروخته شده
9,000 تومان

دسترسی:تمام شده

خرید محصول
فروخته شده
25,000 تومان

دسترسی:تمام شده

25,000 تومان
 •  آشنایی با کاکتوس
 • مشخصات گیاه شناسی کاکتوس
 • پرورش و تکثیر کاکتوس
خرید محصول
12,000 تومان

دسترسی:در انبار

12,000 تومان

فهرست :

فصل اول آماده سازی آکواریوم

فصل دوم گیاهان آکواریومی

فصل سوم تغذیه ماهیان آکواریومی

فصل چهارم دسته بندی ماهیان

فصل پنجم بیماری ها و درمان آنها

فصل ششم پیشگیری از بیماری ها

فصل هفتم احداث کارگاه ماهیان زینتی

فصل هشتم بازاریابی و بازاررسانی

خرید محصول
فروخته شده
10,000 تومان

دسترسی:تمام شده

10,000 تومان

فصل های کتاب :

فصل اول دیباجه

فصل دوم جایگاه و تجهیزات

فصل سوم تهیه پرنده

فصل چهارم مدیریت پرورش قناری

فصل پنجم تغذیه قناری

فصل ششم انواع و نژادها

فصل هفتم بهداشت و پیشگیری از بیماری ها

خرید محصول