فروخته شده
45,000 تومان

دسترسی:تمام شده

خرید محصول
60,000 تومان

دسترسی:در انبار

60,000 تومان

استخوان ژلاتینی
ساخت کشور بلژیک
مناسب حفظ سلامت دندان های سگ
مناسب سگ های بالای 9 ماه سن
2 عدد استخوان 16.5 سانتیمتری

خرید محصول
75,000 تومان

دسترسی:در انبار

75,000 تومان

استخوان ژلاتینی
ساخت کشور بلژیک
مناسب حفظ سلامت دندان های سگ
مناسب سگ های بالای 9 ماه سن
3 عدد استخوان 14 سانتیمتری

خرید محصول
75,000 تومان

دسترسی:در انبار

75,000 تومان

استخوان ژلاتینی
مناسب سگ های نژاد متوسط و بزرگ
مناسب برای سرگرم شدن سگ و تامین مواد معدنی و کلسیمی

خرید محصول
105,000 تومان

دسترسی:در انبار

105,000 تومان

استخوان ژلاتینی
ساخت کشور بلژیک
مناسب حفظ سلامت دندان های سگ
مناسب سگ های بالای 9 ماه سن
2 استخوان 20 سانتی متری

خرید محصول
120,000 تومان

دسترسی:در انبار

120,000 تومان

استخوان ژلاتینی
ساخت کشور بلژیک
مناسب حفظ سلامت دندان های سگ
مناسب سگ های بالای 9 ماه سن
1 استخوان 31 سانتی متری

خرید محصول
فروخته شده
60,000 تومان

دسترسی:تمام شده

60,000 تومان

استخوان ژلاتینی
مناسب حفظ سلامت دندان های سگ
مناسب سگ های بالای 9 ماه سن
5 عدد استخوان 7.5 سانتیمتری

خرید محصول
75,000 تومان

دسترسی:در انبار

75,000 تومان

استخوان مرغ پیچ
ساخت کشور بلژیک
مناسب سگ های 3 الی 5 کیلوگرم
مناسب سگ های بالای 4 ماه سن
2 استخوان 10 سانتی متری

خرید محصول
105,000 تومان

دسترسی:در انبار

105,000 تومان

استخوان مرغ پیچ
ساخت کشور بلژیک
مناسب سگ های بالای 4 ماه سن
1 استخوان 20 سانتی متری

خرید محصول
105,000 تومان

دسترسی:در انبار

105,000 تومان

استخوان مرغ پیچ
ساخت کشور بلژیک
مناسب سگ های بالای 4 ماه سن
2 استخوان 15 سانتی متری

خرید محصول
فروخته شده
150,000 تومان

دسترسی:تمام شده

150,000 تومان

استخوان مرغ پیچ
ساخت کشور بلژیک
مناسب سگ های بالای 4 ماه سن
1 استخوان 25 سانتی متری

خرید محصول