کوری کاسکو Blindness در این حالت معمولاً هردو چشم کاسکو دچار کوری می شوند و حیوان دیگر نمی تواند محیط اطراف را ببیند. علت بروز بیماری عدم تغذیه مناسب و تغذیه مستمر حیوان با یک غذای ثابت فاقد ویتامین می باشد. بیماری معمولاً متعاقب ضعف عمومی و یا بروز اسهال و یا کم شدن مقاومت […]

چند بیماری در کاسکو زخم در کاسکو چنانچه بال های کاسکو قیچی نشده باشد، در هنگامی که پرنده را از قفس بیرون می آورید، پرنده پرواز کرده و ممکن است که خود را به در، دیوار، آیینه و با پنجره بزند و زخمی شده آسیب ببیند. پرنده ای که بال هایش کوتاه شده نمی تواند […]

تومور در کاسکو نئوپلاسم ها در بین طوطی ها گزارش شده اند. نئوپلاسم ها به دو گونه خوش خیم و بدخیم تقسیم می شوند و کاسکو ممکن است به هردو نوع آنان مبتلا شود. تومورها معمولاً در کاسکوهای مسن دیده می شوند. مواردی از لیپوما که نوعی تومور خوش خیم بافت چربی است در کاسکو […]

رشد بیش از حد منقار و ناخن کاسکو این عارضه یکی از عوارض بسیار شایع در بین کاسکو می باشد. این عارضه معمولاً در کاسکوهای مسن که فقط در داخل قفس نگهداری می شوند و صاحبان آنان از بیرون آوردن آنها خودداری می کنند شایع و متداول است. این عارضه به هیچ وجه در کاسکوهای […]

بیماری اسپرژیلوز کاسکو بیماری تنفسی پرندگان است که از آن جمله طوطی خاکستری آفریقایی را نیز درگیر می سازد. عامل مسبب بیماری گونه های متعدد قارچ آسپرژیلوس می باشد ولی آسپرژیلوس فومیگاتوس از همه آنها شایع تر است. این قارچ در همه جا وجود دارند. جوجه های خیلی جوان بیش از پرندگان مسن تر حساس […]

آلودگی به شپش در کاسکو شپش ها معمولاً به سه نوع دیده می شوند که عبارتند از: شپش پر، شپش بال و شپش بدن، شپش پر: حشره ای ریز است که در فصل تابستان فعال شده و در ناحیه گردن و سر پرنده مستقر شده و پرنده نمی تواند با منقار خود به سراغ آن […]

آلودگی به کرم ها در کاسکو آلودگی به تعدادی از کرم های گرد، پهن و روده ای در طوطی سانان و از آن جمله طوطی خاکستری آفریقایی گزارش شده است. اما واقعیت این است که برخی از کرم ها به میزبان واسطه نیاز دارند، از این رو غالباً در کاسکوهای وحشی و آزاد گزارش شده […]

بیماری کوکسیدیوز کاسکو بیماری انگلی تک یاخته ای است که تمامی پرندگان و از جمله طوطی خاکستری آفریقایی را نیز مبتلا نموده و با علایمی نظیر: اسهال، بی حالی، ژولیدگی پرها همراه است. عامل بیماری زا گونه های مختلف آیمریا است اووسیت های دفع شده در مدفوع، در مدت زمان کوتاهی بین ۱۲ تا ۱۸ […]

بیماری کوریزای عفونی کاسکو بیماری حاد تنفسی پرنده ها است که تمامی طوطی سانان و از جمله کاسکو را درگیر می سازد. عامل مسبب بیماری باکتری هموفیلوس گالیناروم است و بیماری از طریق آب آشامیدنی و یا غذای آلوده که با ترشحات پرده بیمار آغشته شده منتقل می شود. نشانه های بیماری کاسکو در تمام […]

بیماری مایکوپلاسموز کاسکو بیماری تنفسی مزمنی است که با علایم تنفسی و ترشحات بینی مشخص می شود. عامل بیماری زا باکتری مایکوپلاسما گالی سپتیکم است و بیماری از طریق خوردن آب و غذای آلوده منتقل می گردد. بیماری در طوطی خاکستری آفریقایی دیده می شود و پرنده در هر سنی ممکن است به بیماری مبتلا […]

بیماری سالمونلوز کاسکو بیماری عفونی باکتریایی است که اغلب به شکل حاد ظاهر می شود ولی اغلب طوطی خاکستری آفریقایی در هر سن به آن مبتلا می شوند. با این حال شکل حاد بیماری در پرندگان جوان، تحت استرس و تغذیه نامناسب بیشتر روی می دهد. انتقال بیماری به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم […]

بیماری سالمونلوز طوطی ها  Salmonellosis بیماری عفونی باکتریایی است که اغلب به شکل حاد ظاهر میشود ولی اغلب طوطی خاکستری آفریقایی در هر سن به آن مبتلا می شوند. با این حال شکل حاد بیماری در پرندگان جوان، تحت استرسی ۳ تغذیه نأمناسب بیشتر روی می دهد. انتقال بیماری به دو صورت مستقیم و غیر […]

 بیماری کلی باسیلوز طوطی Colibasillusis بیماری کلی باسیلوز پرندگان بیماری باکتریایی واگیری است که در بین پرندگان اهلی و وحشی شایع بوده و با علایمی نظیر: بی اشتهایی، کاهش وزن، استفراغ و اسهال شدید همراه است. عامل مسبب بیماری باکتری اشرشیاکلی EScherichia Coli می باشد و بیماری از طریق خوردن آب و غذای آلوده منتقل […]