زخم کف سم در گاو شیری خسارت بارترین علت لنگش، زخم کف سم می باشد هزینه تخمین زده شده برای دامدار در حدود ۹۶۰ دلار به ازای هر مورد می باشد دلیل این هزینه بالا عوارض شدیدی است که این جراحت را دنبال می کند که شامل کاهش باروری، کاهش تولید شیر، دور ریختن شیر […]