دستگاه دفع ادرار طیور دستگاه دفع ادرار از کلیه ها و دو میزنای تشکیل شده است که در دو طرف ستون فقرات و در حفره شکمی و زیر شش ها قرار دارند. ادرار توسط دو میزنای به کلواک وارد می شود. در طیور ادرار و مدفوع با هم مخلوط می شوند. رنگ ادرار سفید و […]

سیستم ماهیچه ای طیور سیستم ماهیچه ای در طیور پیچیده است ولی بطور کلی از سه نوع ماهیچه تشکیل شده است که عبارتند از ماهیچه های ارادی مثل ماهیچه های بیشتر قسمت های بدن (قسمت های قابل خوردن) ماهیچه های غیرارادی یا صاف مثل ماهیچه های اطراف دستگاه گوارش و تنفس و ماهیچه قلبی بزرگترین […]

سیستم استخوانی طیور سیستم استخوانی در طیور بسیار سبک ولی قویست. یکی از خصوصیات سیستم استخوانی طیور این است که بیشتر استخوان های آنها توخالی است و با شش ها ارتباط دارند. استخوان بندی طیور به دو قسمت تقسیم می گردد:

فیزیولوژی پرهای طیور حدود ۴ تا ۹ درصد وزن زنده طیور را پر تشکیل می دهد. پرها دارای اعمالی از قبیل:

فیزیولوژی پوست طیور پوست بدن طیور از سایر حیوانات نازکتر است. در پوست طیور غدد مترشحخ وجود ندارد و تنها غده ای به نام پرین (Preen gland) یا اروپی جیال (Uropygial gland) در نزدیکی دم قرار دارد که ماده ای روغنی ترشح می کند و پرنده با منقار این چربی را روی بدن خود می […]

جایگاه مرغ در دنیای حیوانات از لحاظ رده بندی مهره داران طیور بعد از خزندگان قرار گرفته اند. بین پرندگان و خزندگان شباهت هایی وجود دارد که عبارتند از:

فیزیولوژی تخمگذاری مرغ تخمگذاری اجداد نژادهای کنونی مرغ بصورت دسته (Cluch) بوده و تعداد تخم در هر دسته به حدود ۵ تا ۱۰ عدد می رسید و پس از آن تخمگذاری متوقف و مرغ ها روی آن می خوابیدند و پس از اینکه جوجه ها بیرون می آمدند اگر شرایط محیطی مناسب بود تخمگذاری دسته […]

دستگاه عصبی طیور دستگاه عصبی از مغز و نخاع بعنوان مرکز اعمال ارادی و اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک تشکیل شده است. تحریکات عصبی بوسیله ی گیرنده های حسی و اعصاب حسی به مراکز عصبی منتقل می شوند و پاسخ مناسب از طریق اعصاب حرکتی به عضو مربوط انتقال می یابد. سلول های عصبی در مغز […]

بررسی عمومی طیور الف- حرارت بدن: پرندگان جزء حیوانات خونگرم هستند و حرارت بدن آنها با تغییرات حرارت محیط تغییر نمی کند. حرارت بدن طیور از سایر حیوانات بالاتر است. به جدول زیر توجه فرمایید

دستگاه تولید مثل مرغ ۱-تخمدان: تخمدان سمت راست به حالت اولیه باقی مانده و تنها تخمدان سمت چپ فعال است. تخمدان ها در حفره شکمی و نزدیک کلیه ها قرار دارند. تخمدان از بخش میانی و بخش بیرونی تشکیل شده است. روی تخمدان فولیکول ها قرار دارند و تعداد آنها در هر تخمدان حدود ۳۰۰۰ […]