تولیدمثل مرغ مینا در شهر، مینای بالغ لانه خود را زیر لبه پشت بام می سازد و اما در بیرون شهرها معمولاً لانه خود را در سوراخ درخت ها می سازد و یا اینکه از لانه های قدیمی پرندگان دیگر استفاده می کند. لانه مینا از علف و شاخه های نازک همراه با تکه های […]

کوتاه کردن ناخن های مرغ مینا چنانچه میله قفس به اندازه کافی ضخیم نباشد این موضوع می تواند در دراز مدت منجر به رشد بیش از حد ناخن های پنجه مینا شود، زیراکه در چنین حالتی نانخن ها بوسیله ی میله چوبی ساییده نمی شود و به تدریج بلند و بلندتر می گردد و از […]

حمام کردن مرغ مینا پرنده مینا علاقه زیادی به آب تنی دارد و بهتر است در تابستان ها شرایط مناسب برای دو بار آبتنی در روز آماده گردد. برای آبتنی مینا می توان از ظرفی به قطر ۱۰ الی ۱۵ سانتی متر استفاده کرد و این ظرف را در گوشه ای از قفس و بر […]

انتخاب مرغ مینا سالم  در صورت تصمیم به خرید مینا باید توجه داشت که بهترین گزینه خرید مینا در سن شش هفتگی و مافوق است در این مرحله پر و بال مینا کامل و چشم ها براق خواهد بود و اما جوجه های مینا معمولاً دارای پرهای کمتر بوده و پوست سر پرنده کشیده و […]

پرنده ای به نام مینا(Mina) مینا پرنده ای از خانواده سار «استوماتیده» (Stumidae) است که به دو صورت وحشی و اهلی یافت می شود و دارای نژادهای مختلفی است که معروف ترین این نژادها مینای گوشواره ای (Hill Mynah) و مینای معمولی (Common Mynah) است.