عوامل اصلی در نگهداری آکواریوم پس از تهیه آکواریوم و تامین وسایل اولیه مورد نیاز که برای نگهداری و حفظ سلامت ماهیان آکواریومی ضرورت دارد، توجه و رعایت برخی از نکات، باعث داشتن ماهیان زیبا و شاداب می شود، که رضایت هر بیننده ای را به خود جلب می نماید. این عوامل عبارتند از:

ماهی چیست ماهیان اولین مهره دارانی هستند که بر روی زمین به وجود آمدند. حدود ۳۲۰ میلیون سال پیش، یعنی زمانی که عصر طلایی ماهیان به حساب می آمد و آبزیان بهترین و پیشرفته ترین موجودات زنده ی دنیا را تشکیل می دادند، تراکم و گسترش ماهیان در اوج خود قرار داشت.

نصب و راه اندازی آکواریوم وقتی تعدادی ماهی را در مخزن کوچکی قرار می دهیم باید شرایط مساعدی برای آنها فراهم سازیم تا از تماشای این محیط مصنوعی لذت ببریم. بدلیل اینکه ماهی باید مواد غذایی و اکسیژن مورد نیاز خودرا از آب آکواریوم تهیه نماید، لذا بطور پیوسته باید از تامین غذا و فراهم […]