تهویه و تصفیه آکواریوم آب شور فیلترهای آکواریوم آب شور یکی از مواد عمده دفعی ماهی ها و بی مهرگان، و مهمترین ماده ی ازته حاصله از تجزیه گیاهان و جانوران پوسیده، آمونیاک است که به صورت گاز به آب داده می شود. قسمتی از این ماده در هوا منتشر شده و باقیماندهٔ آن به […]

آب آکواریوم آب شور آب مادهٔ اصلی مهمترین ماده ای که اثر عمده در سلامت ماهی ها دارد، بدون شک آب می باشد. تا زمانی که آب تمیز بوده و هیچگونه تغییر شیمیایی در آن به وجود نیاید، همچنین درجه حرارت آن در حد متعادل ثابت بماند، ماهی ها می توانند عمری طولانی داشته باشند. […]

سیستم روشنایی و نور آکواریوم گیاهی مطمئنا سیستم روشنایی یا تامین نور مناسب برای آکواریوم های گیاهی یکی از دغدقه های افراد برای راه اندازی آکواریوم پلنت(گیاه) است. بارها در قسمت دیدگاه ها یا تالار گفتگوی این سایت یا سایر منابع در مورد نور، نوع نور، کلوین، پار و موارد این چنینی بحث شده است اما هنوز […]

عوامل اصلی در نگهداری آکواریوم پس از تهیه آکواریوم و تامین وسایل اولیه مورد نیاز که برای نگهداری و حفظ سلامت ماهیان آکواریومی ضرورت دارد، توجه و رعایت برخی از نکات، باعث داشتن ماهیان زیبا و شاداب می شود، که رضایت هر بیننده ای را به خود جلب می نماید. این عوامل عبارتند از:

ماهی چیست ماهیان اولین مهره دارانی هستند که بر روی زمین به وجود آمدند. حدود ۳۲۰ میلیون سال پیش، یعنی زمانی که عصر طلایی ماهیان به حساب می آمد و آبزیان بهترین و پیشرفته ترین موجودات زنده ی دنیا را تشکیل می دادند، تراکم و گسترش ماهیان در اوج خود قرار داشت.

نصب و راه اندازی آکواریوم وقتی تعدادی ماهی را در مخزن کوچکی قرار می دهیم باید شرایط مساعدی برای آنها فراهم سازیم تا از تماشای این محیط مصنوعی لذت ببریم. بدلیل اینکه ماهی باید مواد غذایی و اکسیژن مورد نیاز خودرا از آب آکواریوم تهیه نماید، لذا بطور پیوسته باید از تامین غذا و فراهم […]