تهویه و تصفیه آکواریوم آب شور فیلترهای آکواریوم آب شور یکی از مواد عمده دفعی ماهی ها و بی مهرگان، و مهمترین ماده ی ازته حاصله از تجزیه گیاهان و جانوران پوسیده، آمونیاک است که به صورت گاز به آب داده می شود. قسمتی از این ماده در هوا منتشر شده و باقیماندهٔ آن به […]

آب آکواریوم آب شور آب مادهٔ اصلی مهمترین ماده ای که اثر عمده در سلامت ماهی ها دارد، بدون شک آب می باشد. تا زمانی که آب تمیز بوده و هیچگونه تغییر شیمیایی در آن به وجود نیاید، همچنین درجه حرارت آن در حد متعادل ثابت بماند، ماهی ها می توانند عمری طولانی داشته باشند. […]

گیاهان آکواریوم آب شور گیاهان که در آکواریوم ماهی های آب های شیرین رل عمده ای را بازی می کنند، برای آکواریوم های دریایی چندان لازم نمی باشد. جاگذاری یک دسته گیاه سبز و پرپشت دریایی در آکواریوم اکثراً اغوا کننده است ولی دیری نخواهد کشید که کم کم خراب شده و سرانجام نیاز به […]

سنگ ها و مرجان های آکواریوم آب شور بدون شک هیچ کس نمی خواهد که آکواریوم او تنها از مقداری ماسه و تعدادی ماهی تشکیل شده باشد. اگر تعدادی سنگ و مرجان به نحو صحیحی در داخل آکواریوم جاگذاری شود، نه تنها جلوه و زیبایی آن را بیشتر خواهند کرد، که مخفیگاه مناسبی برای ماهی […]

ماسه آکواریوم ماهی آب شور پس از اینکه آکواریوم در جای مخصوص خود نصب شد، اولین ماده ی مورد نیاز ماسه می باشد. تمیز بودن ماسه از هر چیز دیگر مهم تر است. ماسه تازه را بایستی به بهترین وجهی شستشو نمود تا هر گونه ناخالصی و مواد زائد آن گرفته شود. ماسه ساحلی که […]

توجهات اولیه برای راه اندازی آکواریوم ماهی های آب شور توجهات اولیه قسمت عمده مشکلات بعدی را می توان با کمی فکر کردن قبل از راه اندازی آکواریوم حل و بر طرف نمود. اگر در طراحی آکوآریوم و تعیین محل آن دقت کافی به عمل آید، می توان انتظار نصب آکوآریوم زیبایی را داشت. به […]

مقدمه ای بر آکواریوم آب شور مرزهای آب های شور روی علاقمندان به نگهداری آکوآریوم باز شده و امروزه مشکلات نگهداری این ماهی ها حل گردیده اند. سال های زیادی آرزوی آکواریوم دارها، نگهداری ماهی های زیبا و رنگین جزایر مرجانی در آکواریوم بود. تا چندی پیش علاقمندان همواره در نگهداری آنها با شکست روبرو […]

ماهی لجن خوار (کت فیش) نام های رایج: گربه ماهی، لجن خوار نام علمی: بسته به نوع: Hypostomus plecostomusو Pterygoplichthys multiradiatusو Panaque nigrolineatus خانواده: Loricariidae