مسمومیت در سهره مسمومیت با تفلون : مسمومیت با تفلون یکی از مسمومیت های شایع است که اخیراً در پرندگان خانگی دست آموز به وفور گزارش شده است. این حالت زمانی روی می دهد که قفس پرنده را در آشپزخانه گذاشته و آن را در معرض استنشاق هوای حاوی گازهای سمی متصاعد از تفلون قرار […]

اسهال در سهره اسهال یک عارضه یا سندرم است که عوامل مختلفی باعث بروز آن در فنچ ها می گردد. عامل مسبب این عارضه می تواند ویروسی، باکتریایی و یا انگلی باشد. در مرحله نخست باید عامل مسبب آن را تشخیص داده و سعی کرد با تجویز داروهای مناسب آن عامل را از بین برد. […]

رشد بیش از حد ناخن در سهره این عارضه یکی از عوارض شایع در بین فنچ ها می باشد. این عارضه معمولاً در فنچ های مسن که فقط در داخل قفس نگهداری می شوند شایع و متداول است. این عارضه به هیچ وجه در فنچ های وحشی که به طور طبیعی در محیط زیست زندگی […]

کمبود کلسیم در سهره کلسیم ماده افزودنی بسیار مهمی است که باید حتماً به جیره غذایی فنچ های نگهداری شده در داخل قفس اضافه شود. کمبود کلسیم مخصوصاً برای فنچ های ماده می تواند عوارض زیان باری داشته باشد. زیرا که این عنصر نقش مهمی در ساختن پوسته تخم داشته و کمبود آن باعث شل […]

گیر کردن تخم در مجرای اویدوکت یک عارضه تولید مثلی است که به وفور در فنچ ها دیده می شود. در این عارضه تخم در اویدوکت انباشته می گردد و تخمگذاری فنچ ماده به صورت طبیعی صورت نمی گیرد و این عارضه می تواند مشکلاتی را برای فنچ های ماده به وجود آورد. علل بروز […]

بیماری ستاره نگری در سهره (Stargazine) یکی از بیماری های شایع در بین فنچ ها می باشد که در آن فنچ سر خود را به سوی بالا نگاه می دارد و به گونه ای می نشیند که گویی دارد به ستاره ها می نگرد. در این حالت پرنده سر خود را به صورت ثابت به […]

زخم ها و بریدگی در سهره (Wound) عوامل فیزیکی فراوانی وجود دارد که منجر به ایجاد زخم و بریدگی در فنچ ها می نمایند. اگر زخم ساده و سطحی است بهتر است که آن را با آب اکسیژنه شستشو داده و سپس مقداری پماد بتادین بر روی آن بمالید و آن را به حال خود […]

شکستگی ها در سهره (Fractures) فنچ ها پرندگان ظریفی هستند و استخوان های پا و بال آنان بسیار ظریف و حساس بوده و ممکن است که در اثر ضربه و یا در اثر گیر کردن به در قفس و یا بدنه قفس بشکند. در صورت بروز شکستگی باید پرنده را به نزد دامپزشک برد. در […]

بیماری ژیاردیاز در سهره (Giardiasis) بیماری انگلی وسیع الانتشاری است که خسارت های زیادی وارد می کند و فنچ ها را به شدت درگیر می سازد. عامل بیماری زا تک یاخته ای به نام ژیاردیا است و باعث بروز اسهال ، کم اشتهایی و ضعف در پرنده می شود. طریقه ی انتقال این تاژک دار […]

بیماری جرب در سهره (Mites) در پرندگانی که تنها در یک قفس نگهداری می شوندانگل ها به ندرت دیده می شوند، ولی نشانه های ناشی از جرب های فلس پا ممکن است در پرندگانی که سال هاست به تنهایی در قفس نگهداری می شوند نیز دیده شود. با وجود این که چرخه زندگی این جرب […]

بیماری کوکسیدیوز در سهره (Coccidiosis) بیماری انگلی است که از نشانه های آن اسهال، ضعف، لاغری و تلفات در جوجه فنچ است. عامل بیماری تک یاخته ای به نام ایمریا است که گونه های زیادی دارد. انتقال بیماری از راه آلوده شدن آب و دان فنچ به مدفوع حاوی تخم انگل فنچ های بیمار است. […]

بیماری ایزوسپورا در سهره (Isospora infections) این بیماری عفونی در پرنده ها ناشی از یک نوع تک یاخته به نام ایزوسپورا Isospora است که عامل مسبب بیماری در فنچ گونه ای از آن به نام ایزوسپورا سرینی IS.Serini می باشد. سیر تکاملی این تک یاخته شبیه سیر تکاملی ایمریا عامل بیمارى کوکسیدیوز است ولی برخلاف […]

بیماری آسپرژیلوز در سهره (Aspergillosis) آسپرژیلوس بیماری عفونی پرندگان است که به شدت فنچ ها را درگیر نموده و منجر به مرگ و میر در بین جوجه فنچ ها می گردد. عامل بیماری قارچی به نام آسپرژیلوس می باشد که شایع ترین گونه آن اسپرژیلوس فومی گاتوس است. از مشخصات بیماری ناراحتی تنفسی و وجود […]