دوره رشد غاز جوجه غازها را می توان بعد از تولد در یک محیط بسته و در شرایط حبس پرورش داد تا به وزن بازار برسد. غازها برای رشد نیاز به علم و تکنیک پیشرفته ای ندارند، بلکه فقط و فقط یک سر پناه ساده برایشان کافی است. مهم ترین مساله در نگهداری جوجه غازها […]

دوره ی Brooding غاز Brooding در اصطلاح به زمان پرورش جوجه غازها از هنگام خروج از تخم تا ۳ هفتهٔ أول زندگی أطلاق می شود. در پرورش غازها، این دوره اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. جوجه غازها را بعد از خروج از تخم به محیط پرورش منتقل می کنند. برای جلوگیری از شوک دمایی، باید […]

جوجه کشی طبیعی غاز بیشتر غازهای ماده اگر جای مناسبی برای تخم گذاری پیدا کنند و مجالی داشته باشند، در همان جا تخم گذاری کرده و از تخم ها محافظت می کنند تا جوجه ها سر از تخم بیرون آورند (معمولاً تخم هایی که می گذارند، ۱۲-۱۰ عدد است). این عمل باعث شده که غازها […]

جوجه کشی still -air غاز این نوع جوجه کشی زمانی کاربرد دارد که تعداد تخم ها کم باشد. این نوع جوجه کشی ها معمولاً کوچکتر از جوجه کشی ای Forced-air هستند و به طور معمول بین ۱۰۰-۱۰ عدد تخم غاز در هر مرحله در آن نگهداری می شود. رطوبت آن با یک یا چند ظرف […]

جوجه کشی FORCED_AIR غازها ، تخم ها به مدت ۲۷ روز در ستر نگهداری کرده وسپس آن ها را به هچر انتقال می دهند،در هچرنیازی به خنک کردن و مرطوب نمودن تخم ها نیست . درجه حرارت ستر باید ۳۷/۷ درجه ی سانتی گراد و دارای رطوبت نسبی ۵۰ % باشد . تخم ها باید به حالت افقی در سینی انکوباتور قرار گیرند و هر ۲ ساعت یک بار ۹۰ درجه چرخش داشته باشند.

جوجه کشی غاز برای تولید تخم غاز با باروری مناسب تلاشی و هزینهٔ بسیاری می شود. بنابراین مراقبت های جدی لازم است تا تخم های بارور و در نتیجه جوجه فازهای سالم تولید شوند. باید توجه داشت که جوجه کشی موفق با جمع آوری تخم های تمیز و بالا از لانه ها شروع می شود. […]

تلقیح مصنوعی غاز در غازها می توان از طریق تلقیح مصنوعی تخم های بارور به دست آورد. اگر این کار به خوبی انجام شود، میزان باروری بسیار بالاتر از جفت گیری طبیعی خواهد بود. اما این تکنیک به چند دلیلی در تولید جوجه غازها انجام نمی شود: ۱) به نیروی کار زیادی نیاز است (برای […]

برنامه نوری غاز برنامهٔ نوری نقش مهم و بسزایی در نگهداری گله های مادر دارد، زیرا غازها به طور فصل جفت گیری می کنند و فعالیت جنسی آنها با افزایش طول مدت روز افزایش پیدا می کند. به طور مثال، در نیمکرهٔ شمالی با نور طبیعی تولید مثل غازها از اواسط فوریه تا اوایل یا […]

جایگاه غاز مانند تمام غازها، گله های مادر را نیز می توان در سیستم های مختلف، حتی سیستم بسته و بدون استخرهای جفت گیری، نگهداری کرد. هدف از ساخت لانه برای گلهٔ غازهای مادر، دستیابی و تولید جوجه غازهایی با کیفیت تر و با تعداد بیشتر از هر غاز ماده است. در این راستا، طراحی […]

دوره ی تخم گذاری غاز تغذیه غازها در دوره تخم گذاری حایز اهمیت است . در طول دوره ی پرورش غاز ها ،استفاده از جیره های  ضعیف قبل ازدوره ی تخم گذاری بیشترین اثرنامطلوب را در تولید خواهد داشت میزان تخم گذاری را کاهش خواهد داد .این مسئله را باید به خاطر سپرد که غازها […]

دوره ی پیش از تخم گذاری غاز مادر بعد از این که ماده ها انتخاب شدند ،ممکن است آن ها حدود ۲ ماه قبل از تخم گذاری در کنار دیگر غازها نگهداری می شوند در ادامه ، باید آن ها را برای ایجاد گله های مادر از دیگر غازها جدا نمود .باید توجه داشت که […]

مدیریت گله های غاز مادر مدیریت و تغذیه گله های مادر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ،چرا که با نرخ زاد و ولد که شامل تعداد تخم ،درصد باروری ،درصد جوجه کشی و متعاقب آن میزان تولید جوجه می باشد رابطه ی مستقیم دارد . در رابطه با میزان تخم گذاری در غازها […]

دستگاه تناسلی غاز ماده مانند بیشتر پرندگان ، غاز ماده دارای یک سیستم تولید مثلی منحصر به فرد در قسمت چپ ناحیه ی شکمی است که وظیفه ی آن تولید ،باروری و بلوغ است.با یک با جفت گیری یا تلقیح،اویدوکت نقش ذخیره ی اسپرماتوزوآ را بر عهده دارد. هنگامی که اووسیت بالغ میشود ،رها شده […]