یبوست در شترمرغ حضور والدین، دیدن پرندگان دیگر و کارکنان در جایگاه های مجاور مانع از یبوست یا انباشتگی معده می شود؛ زیرا وقتی جوجه ها به حال خود رها بشوند به اطراف قدم زده و شروع به نوک زدن به همه چیز می کنند.

بیماری های جوجه شترمرغ ناشی از انکوباسیون نادرست ۱- جوجه مرطوب ۲- جوجه چسبناک ۳- عدم جذب کیسه زرده ۴- التهاب بند ناف (عفونت کیسه زرده) ۵- بیرون ماندن کیسه زرده ۶- پنومونی ۹- یبوست ۱۰- دررفتگی پا ۱۲- آنتروتوکسمی ۱۳- تبیوتارس روتیشن (انحراف پا)

بیماری های دستگاه تولیدمثلی شترمرغ بیرون زدگی اندام جنسی نر (پرولاپس کلواک) علت بیماری رفت وآمد زیاد این اندام – سرد شدن هوا – رطوبت – مقادیر بالای استروژن در غذا – فقدان سنگ های کوچک درغذا – خوردن مدفوع حیوان آلوده

انگل های داخلی شترمرغ (کوکسیدیوز) این بیماری یکی از خطرناک ترین بیماری های طیور است که ممکن است به مرگ حیوان منتهی شود. پرندگان جوان که در بسترهای مرطوب و محیط باز زندگی می کنند بیشتر از پرندگان مسنتر در معرض خطر هستند. عفونت مجدد از طریق مدفوع خود پرنده بوجود می آید.

سینوزیت شترمرغ این بیماری به وسیله تماس مستقیم و آب آشامیدنی انتشار پیدا می کند و شترمرغ های جوان به علت هوای سرد، کوران هوا، آب و هوای نمناک یا پناهگاه های دم کرده و خفه، به این بیماری مبتلا می شوند که منجر به عفونت کیسه هوایی و در نهایت مرگ حیوان می شود.

نیوکاسل در شترمرغ این بیماری عضلانی، عصبی و اسکلتی می باشد که جوجه های کمتر از ۹ ماه را مبتلا می کند. اگر این بیماری در جوجه های ۳ الی ۴ ماهه به وجود آید، حدود ۸۰ ٪ و یا بیشتر تلفات دارد و اگر در بالغین به وجود بیاید گله بایستی سریعاً کشتار گردد. […]