سگ نژاد مادول هوند (Mudhol Hound) این سگ که به گری هوند ماهاراسترا موسوم است، کمی کوچک تر از گری هوند انگلیسی است. این سگ، نگهبان خوبی است، همچنین به منظور شکار خرگوش و شغال به کار می رود.

سگ نژاد راجاپالایام (Rajapalayam) سگی زیبا به رنگ عاج فیل از ناحیه ی تامیل نادو می باشد. یک بورهوند (boar hound) شاخص بوده که اختصاصاً به منظور شکار به ویژه خرگوش صحرایی به کار می رود.

سگ نژاد کومبایی (Kombai dog) در ناحیه ی مادوری هندوستان، شهری کوچکی به نام کومبایی وجود دارد که زادگاه سگ های نژاد معروف کومبایی یا پولیگار می باشد که یک سگ بورهوند (سایت هوند) می باشد.

سگ نژاد کرن تریر (cairn terrier) به این علت به کرن نامیده شده است، زیرا که به حدی کوچک است که می تواند در داخل یک توده ی سنگ جا بگیرد و این در حالتی اتفاق می افتد که شکار این سگ به داخل مخفگاه خود در داخل توده ای از سنگ ها فرار کرده […]

سگ فاکس تریر (Fox terrier) یکی از نژادهای قدیمی انگلیسی است که به منظور کندن زمین و بیرون آوردن روباه از پناهگاه خودش به کار می رفته است. سگ بسیار زیبا با پشت کوتاه، پاهای راست، قوی، عضلانی و پر انرژی می باشد. ۲ گونه مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. فاکس تریر (صاف) و […]

سگ نژاد بول داگ (Bull Dog) منشا این سگ از انگلستان است. از این سگ تا سال ۱۸۳۵ به منظور هدایت و دنبال کردن گاوهای نر استفاده می شده است و این در زمانی بود که ورزش شکار از طرف قانون منع شده بود.

سگ نژاد پودل (Poodle Dog) اثر و ردپایی از نژادهای آیریش واتراسپانیل و انگلندز – راف هایرد واتر می باشد. این سگ برای مدت های مدیدی به عنوان شکارچی و سگ باربر در اروپا و به عنوان یک شناگر قهار بوده است. این سگ را به منظور کاستن از وزن پوشش خارجی اش در آب، […]