پنجره های ساختمان پرورش بلدرچین پنجره های یک سالن پرورش بلدرچین به گونه ای ساخته می شوند که ۹ درصد از مسطح کل کف سالن را بر روی دیوارها به خود اختصاص می دهند و از این ۹ درصد ۷۵ درصد بر روی دیوارهای ضلع جنوبی و ۲۵ درصد هم بر روی ضلع شمالی سالن […]

درب های ساختمان پرورش بلدرچین در یک واحد پرورش بلدرچین دو نوع درب وجود دارد درب اولی که بسیار سنگین و بزرگ است و معمولا جنسی از آهن دارد که در جلوی ورودی سالن نصب می شود که عرض آن را ۴.۵ متر در نظر می گیریم و درب دومی درب ورودی سالن است که […]

کف ساختمان پرورش بلدرچین اشتباهی که ممکن است معمولاً پرورش دهنده ها بکنند این است که بستر سالن را با کف آن اشتباه می گیرند به هر حال برای ساختن یک کف استاندارد باید به شکل زیر عمل کرد. در ابتدا باید خاک محل ساخت سالن را زیر و رو کرد و پس از در […]

انواع دیوار ساختمان پرورش بلدرچین دیوار نیز نظیر سقف می تواند طبقه بندی خاص خود را داشته باشد که بدون مقدمه به سراغ انواع دیوار که فقط به لحاظ جنس طبقه بندی می شوند می رویم:

انواع سقف ساختمان های بلدرچین سقف ها می توانند برای ساختمان ها یکجور طبقه بندی را به لحاظ جنس و شکل به وجود آورند که در پایین به ترتیب بر اساس شکل و در ادامه بر اساس جنس به اقسام ذکر شده تقسیم می کنیم البته خود آنها ذاتاً به دو دسته اصلی و کاذب […]

ساختمان های محل احداث پرورش بلدرچین قبل از دست زدن به هر عملی در ساخت یک سالن ویژه پرورش بلدرچین و پس از انتخاب زمین مورد نظر که در بخش قبلی پیرامون شرایط آن توضیحات کافی را دادیم باید برخی از نکات واجب و لازم را بدانیم زیرا همیشه علاج واقع را قبل از وقوع […]

زمین محل احداث برای پرورش بلدرچین برای انتخاب زمینی مناسب باید به یکسری نکات ویژه توجه نمایم تا هم برای خودمان دردسرساز نشود و هم بتوانیم مجوز و پروانه های احداث را دریافت کنیم.

یبوست در شترمرغ حضور والدین، دیدن پرندگان دیگر و کارکنان در جایگاه های مجاور مانع از یبوست یا انباشتگی معده می شود؛ زیرا وقتی جوجه ها به حال خود رها بشوند به اطراف قدم زده و شروع به نوک زدن به همه چیز می کنند.

بیماری های جوجه شترمرغ ناشی از انکوباسیون نادرست ۱- جوجه مرطوب ۲- جوجه چسبناک ۳- عدم جذب کیسه زرده ۴- التهاب بند ناف (عفونت کیسه زرده) ۵- بیرون ماندن کیسه زرده ۶- پنومونی ۹- یبوست ۱۰- دررفتگی پا ۱۲- آنتروتوکسمی ۱۳- تبیوتارس روتیشن (انحراف پا)

بیماری های دستگاه تولیدمثلی شترمرغ بیرون زدگی اندام جنسی نر (پرولاپس کلواک) علت بیماری رفت وآمد زیاد این اندام – سرد شدن هوا – رطوبت – مقادیر بالای استروژن در غذا – فقدان سنگ های کوچک درغذا – خوردن مدفوع حیوان آلوده