سیستم های چرخشی آب شور در داخل آکوآریوم ارتباطات پیچیده و درهمی بین موجودات آبزی پرسلولی (بزرگ) و موجودات ذره بینی (میکروسکوپی)، با آبی که در آن زندگی می کنند وجود دارد. پیشکسوتان تحقیقات آکواریومی، گمان می کردند که آکواریوم و سیستم های آبی آن محیط های زیست کوچکی هستند که همانند محیط های آبی […]

ترکیبات طبیعی آب دریا مهمترین اختلاف آب دریا، در حالت طبیعی و در شرایط محدود شده، یکنواخت بودن ترکیب آن در شرایط طبیعی، در تمام آب های دنیا می باشد. نسبت های موجود بین ۹ ایونی که بیش از ۹۹ درصد املاح محلول در آب اقیانوس ها را به وجود می آورند، در تمام این […]

مواد مناسب برای سیستم های آب شور هر گونه آب به عنوان محیط زیست ماهی ها، اعم از طبیعی یا مصنوعی، بایستی به گونه ای باشد که در مجموع محیطی مناسب برای زندگی آبزیان به وجود آورد. در چنین آب هایی بایستی اختصاصات عمده مانند گرمای ویژه، گرمای نهان ذوب و تبخیر، قابلیت انتقال حرارت، […]

ظرفیت نگهداری ماهی در آکواریوم آب شور آکواریوم ماهی های آب های شور نباید شلوغ و پر ماهی باشد، حتی در مواقعی که تهویه به خوبی انجام می گیرد، تعداد ماهی ها در یک آکواریوم بایستی نصف تعداد ماهی های آب شیرین در آکوآریوم هم اندازهٔ آن باشد. در واقع برای هر عدد ماهی ۲۵ […]

کنترل گرما در آکواریوم آب شور بهترین گرمای مناسب برای ماهی های آکواریوم آب شور گرمای محیط طبیعی آنها می باشد. ماهی های استوایی در آب گرم و ماهی های مناطق معتدل در آب خنک تر زندگی می کنند. بیشتر ماهی ها مقاومت زیادی نسبت به تغییرات درجه حرارت دارند ولی میانگین گرمای آب برای […]

نور رسانی آکواریوم آب شور از آنجا که در آکواریوم های دریایی از گیاهان سبز طبیعی استفاده نمی شود، نیاز به نوررسانی نیز تا حدودی محدود می باشد. به طور کلی نور در آکواریوم های دریایی برای جلوه گرتر کردن ماهی ها به کار می رود. به کار بردن لامپ های مختلف و انتخاب رنگ […]

تهویه و تصفیه آکواریوم آب شور فیلترهای آکواریوم آب شور یکی از مواد عمده دفعی ماهی ها و بی مهرگان، و مهمترین ماده ی ازته حاصله از تجزیه گیاهان و جانوران پوسیده، آمونیاک است که به صورت گاز به آب داده می شود. قسمتی از این ماده در هوا منتشر شده و باقیماندهٔ آن به […]

آب آکواریوم آب شور آب مادهٔ اصلی مهمترین ماده ای که اثر عمده در سلامت ماهی ها دارد، بدون شک آب می باشد. تا زمانی که آب تمیز بوده و هیچگونه تغییر شیمیایی در آن به وجود نیاید، همچنین درجه حرارت آن در حد متعادل ثابت بماند، ماهی ها می توانند عمری طولانی داشته باشند. […]

گیاهان آکواریوم آب شور گیاهان که در آکواریوم ماهی های آب های شیرین رل عمده ای را بازی می کنند، برای آکواریوم های دریایی چندان لازم نمی باشد. جاگذاری یک دسته گیاه سبز و پرپشت دریایی در آکواریوم اکثراً اغوا کننده است ولی دیری نخواهد کشید که کم کم خراب شده و سرانجام نیاز به […]

سنگ ها و مرجان های آکواریوم آب شور بدون شک هیچ کس نمی خواهد که آکواریوم او تنها از مقداری ماسه و تعدادی ماهی تشکیل شده باشد. اگر تعدادی سنگ و مرجان به نحو صحیحی در داخل آکواریوم جاگذاری شود، نه تنها جلوه و زیبایی آن را بیشتر خواهند کرد، که مخفیگاه مناسبی برای ماهی […]

ماسه آکواریوم ماهی آب شور پس از اینکه آکواریوم در جای مخصوص خود نصب شد، اولین ماده ی مورد نیاز ماسه می باشد. تمیز بودن ماسه از هر چیز دیگر مهم تر است. ماسه تازه را بایستی به بهترین وجهی شستشو نمود تا هر گونه ناخالصی و مواد زائد آن گرفته شود. ماسه ساحلی که […]

توجهات اولیه برای راه اندازی آکواریوم ماهی های آب شور توجهات اولیه قسمت عمده مشکلات بعدی را می توان با کمی فکر کردن قبل از راه اندازی آکواریوم حل و بر طرف نمود. اگر در طراحی آکوآریوم و تعیین محل آن دقت کافی به عمل آید، می توان انتظار نصب آکوآریوم زیبایی را داشت. به […]

مقدمه ای بر آکواریوم آب شور مرزهای آب های شور روی علاقمندان به نگهداری آکوآریوم باز شده و امروزه مشکلات نگهداری این ماهی ها حل گردیده اند. سال های زیادی آرزوی آکواریوم دارها، نگهداری ماهی های زیبا و رنگین جزایر مرجانی در آکواریوم بود. تا چندی پیش علاقمندان همواره در نگهداری آنها با شکست روبرو […]