گربه دارای خط های قرمز اروپایی

گربه دارای خط های قرمز اروپایی

(Red-Tabby Cat)

گربه ای با این نژاد دارای بدنی با زمینه قرمز یک دست با خطوط قرمز پررنگ تر از زمینه، واقعاً زیبا، فریبنده و دوست داشتنی است. اما برای تولید این نژاد با این توصیف، بسیار مشکل خواهد بود که بتوان به تولید آن به آسانی دسترسی پیدا نمود، البته گربه های با این حالت وجود دارد، اما خطوط را به طور واضح نشان نمی دهند. خطوط پوشش مو، باید قرمز تیره و کاملاً نسبت به رنگ زمینه، خیلی دقیق مورد تشخیص و شناسایی قرار گیرد.

گربه دارای خط های قرمز اروپایی

استاندارد خطوط این نژاد همان است که قبلاً برای گربه های مخطط نقرا ای تعریف گردید. رنگ سفید خوشه ای یا ستاره ای در زیر گردن، روی سینه، بین پاها، پائین شکم، همچنین سفیدی نوک دم عیب بسیار بزرگی در این نژاد محسوب می شود. بعض از کارشناسان خبره و صاحب نظر، معتقدند، تمام گربه های مخطط قرمز، همگی از جنس نر می باشند، اما این مسئله حقیقت ندارد، زیرا بعضی از پرورش دهندگان هر دو جنس نر و ماده ی این نژاد را گزارش کرده اند.

گربه دارای خط های قرمز اروپایی

برای تولید نژاد دلخواه باید هر دو جنس نر و ماده دارای رنگ قرمز باشند، درضمن می توان از گربه های تورتورایس شل ماده و جنس نر قرمز این نژاد برای جفت گیری استفاده نمود.

استاندارد

رنگ پوشش: خطوط قرمز تیره که با رنگ زمینه مخلوط نگردیده و نسبت به رنگ زمینه متمایز می باشد

چشم: نارنجی یا میشی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *