کبوترهای نژادهای خارجی

کبوترهای  نژادهای خارجی

شماری از مشهورترین نژادهای خارجی که از سال ها پیش به ایران وارد شده اند، عبارتند از:

کبوترهای نژاد شاهی

یک نژاد کبوتر آمریکایی است که از آن گونه هایی به رنگهای سفید، نقرهای، آبی، تیره، سرخ و زرد وجود دارد. معمول ترین رنگ این نژاد، گونه سفید است. گونه سفید در آمریکا از تلاقی سفید رومی، سفید مالت (MalteSe) و سفید دوشس (Duches) ایجاد شده است. گونه نقرهای نیز از تلاقی دوشس و موندین به وجود آمده و جثه ای بزرگ تر و خلق و خوی آرام تر از سفید دارد. وزن کبوتر نر بالغ در حدود ۹۰۰ گرم و کبوتر ماده بالغ در حدود ۷۵۰ گرم و وزن هر جفت جوجه بین ۹۰۰ تا ۱۳۵۰ گرم است. این نژاد سالیانه ۸ تا ۱۵ جفت جوجه می دهد. کبوترهای این نژاد، هیکلی کشیده و مستقیم و ذم افقی دارند. در این نژاد؛ بالا ها بسیار مستحکم، اندام محکم، سینه عریض، گردن افراشته، جمجمه بزرگ و گرد و سر به رنگ سفید و مخطط است. در سال ۱۹۴۰، در آمریکا، گونه ای از این نژاد به نام کبوتر «شاهی شناسا» ایجاد شد. از ویژگیهای این نژاد، متمایز بودن رنگ پرها در جنس نر و ماده و امکان شناختن آسان دو جنس از یکدیگر است.

ز

هومر از بهترین نژادهای گوشتی کبوتر است. وزن نر بالغ در این نژاد حدود ۹۰۰ گرم. مادهٔ بالغ حدود ۷۰۰ گرم و وزن هر جفت جوجه آن ۹۵۰ تا ۱۳۵۰ گرم است. این نژاد سالی ۸ تا ۱۲ جفت جوجه می دهد. در نژاد هومر تنوع رنگ بسیار زیاد است و معمولی ترین رنگ آن مربوط به گونه ای است که رنگ سر، دم و دو طرف بالا های آن آبی تیره و بقیه بدن سفید است. این نژاد به نژادشاهی بسیار شبیه است. پاها در نژاد هومر بی پر است. باروری بسیار بالا و بازده تولید گوشت بالا در این نژاد از جمله ویژگی های مهم آن است.

کبوترهای نژاد رنت

این نژاد، سنگین وزن ترین کبوتر شناخته شده است. وزن کبوتر بالغ نژاد رنت حدود ۱/۵ کیلوگرم است. در این نژاد رنگ های متفاوتی یافت می شود، اما عمدهٔ ارقام آن سفید رنگ اند. از هر جفت کبوتر نژاد رنت، در سال ۴ تا ۶ جفت جوجه به دست می آید. وزن هر جفت جوجه در این نژاد ۱/۵ تا ۲ کیلوگرم است. این نژاد بدنی کشیده و سینه ای عمیق دارد.

کبوترهای نژاد کارنیه

کارنیه از نژادهای موجود در جنوب بلژیک و شمال فرانسه به وجود آمده است. در اوایل قرن بیستم در امریکا، به این نژاد توجه خاصی علمی شد. این نژاد دارای رنگ های سرخ و سفید است و رنگ سرخ در آن فراوانی بیشتری دارد. سر پرنده و پاهای آن بدون پر است. وزن کبوتر نر بالغ حدود ۷۰۰ گرم و کبوتر ماده بالغ حدود ۶۰۰ گرم است. این نژاد سالیانه ۶ تا ۱۲ جفت جوجه می دهد و وزن هر جفت جوجه حدود ۹۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم است. این نژاد از لحاظ جثه به طور محسوسی از نژاد شاهی کوچکتر است. رنگ گونه های قرمز آن تقریباً به رنگ شاه بلوط و بسیار زیباست.

کبوترهای نژاد موندین

این نژاد دارای دو خانواده است. خانوادهٔ سوییسی که دارای رنگ سفید و سر بدون پر است و خانواده فرانسوی که دارای رنگهای سرخ، سفید، زرد، سیاه، آبی تیره و نقره ای است که با کاکلی روی سر مشخص می شود. نژاد موندین شبیه مرغ است و وزن بالغ آن حدود ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم است. جفت ها در این نژاد سالیانه ۶ تا ۱۲ جفت جوجه می دهند و وزن یک جفت جوجه آن ها ۱۲۵۰ گرم است. پاهای این نژاد پرهای انبوهی دارد. کبوترهای این نژاد دارای جثهٔ بزرگ و دم پایین افتاده و معمولا سفیدرنگ است.