کبوترهای نژادهای اهلی ایران

کبوترهای نژادهای اهلی ایران

متأسفانه تاکنون بررسی دقیق و علمی در مورد نژادهای اهلی ایرانی صورت نگرفته و اطلاعات موجود در مورد آنها بسیار اندک است. لذا در اینجا به ناچار برای معرفی نژادهای اهلی کبوترهای ایرانی به ذکر اطلاعات اندک موجود اکتفا می شود.

کبوتر نژاد بغدادی

به کبوترهای این نژاد، کبوتر نامه رسان، کبوتر نامه بر کبوتر قاصد و کبوتر پیک نیز گفته می شود. این نوع کبوتر، گران قیمت تر از سایر کبوترها است و در گذشته پادشاهان برای حمل مکاتبات خود از این پرنده ها استفاده می کردند. این کبوترها بدنی کشیده و دراز، گردنی دراز، صورتی کشیده و منقاری (نوک) بلند دارند. در قسمت فوقانی منقار کبوترهای این نژاد زائدهٔ نسبتاً بزرگ وجود دارد که به وضوح جلب توجه می کند. این کبوتر جنب و جوش زیادی دارد. کبوترهای نژاد بغدادی به رنگهای سیاه، سفید، ابلق، زرد، سربی، تیره، نقرهای و غیره یافت می شوند. این کبوترها می توانند مسافت زیادی را با سرعت و پرواز مستقیم طی کنند. پرواز در خط سیر مستقیم از ویژگی خاصی این نژاد است و با داشتن این ویژگی، در گذشته، این کبوتر را برای امر نامه رسانی؛ یعنی پرواز در مسیر مشخصی و مستقیم تربیت می کردند.

کبوتر نژاد چتری

به کبوترهای این نژاد، گردن شکسته نیز گفته می شود. بیشتر ارقام این نژاد در ردیف کبوترهای زینتی قرار دارند. کبوترهای چتری به رنگهای مختلف یافت می شوند. حالت ذم در این کبوتر به شکل افراشته و شبیه یک چتر باز است. کبوتر چتری اصیل دارای ۲۴ پر در دم است. ولی در دم ارقام غیر اصیل، فقط ۱۲ تا ۱۴ پر وجود دارد.

کبوتر نژاد شامی

نژادی است با جثه کوچک، به رنگ سبز کاکولی و دارای شاه پرهای سفیدرنگ. پرهای روی سینه این کبوتر فردار است. سر و نوک در این نژاد کوچک است و پاهای ظریفی دارد. وزن ارقام مختلف در این نژاد به ۲۰۰ تا ۰ ۳۰ گرم می رسد. کبوتر نژاد شامی در پروازهای معمولی ۵ تا ۱۰ دقیقه می پرد و اصولاً قدرت پرواز آن اندک است. این نژاد در گروه کبوترهای زینتی دسته بندی می شود.

کبوتر نژاد تلسکوپی

این نژاد بسیار کوچک جثه است. تعداد پرهای ذم در این نژاد کم است. کبوترهای نژاد تلسکوپی چشمهای برآمده و بزرگ دارند. در قسمت بالای چشمهای این کبوتر به طور طبیعی یک برآمدی وجود دارد. در این نژاد سر و پاها کوچک است و معمولاً به رنگهای قهوهای یا سفید یک دست و گاه به رنگهای دیگر یافت می شوند. معمولاً شعبده بازها از این نژاد به علت کوچکی جثه و رام بودن برای چشم بندی و تردستی استفاده می کنند.

کبوتر نژاد هلندی

به کبوترهای این نژاد کاکولی یا پا پردار نیز گفته می شود. سر و سینه این کبوترها از پرهای فردار پوشیده شده است. پاهای کبوتر نژاد هلندی پوشیده از پر است. این کبوتر جثه بزرگ و بدن چاق دارد و قدرت پرواز آن بسیار اندک است. کبوتر نژاد هلندی بیشتر جنبه زینتی دارد و به رنگ های مختلف دیده می شوند.

کبوتر نژاد یاهو

صدای طبیعی کبوترهای این نژاد شبیه ((یاهو )) است. جثه این کبوترها کوچک بوده و رنگ آن ها سفید یک دست است. پنجه های کبوتر یاهو از پر پوشیده است.

کبوتر نژاد کاشی

کبوترهای کاشانی و کبوترهای تهرانی معمولا از لحاظ پروازی جزء بهترین کبوتران درایران محسوب می شوند. نژاد کاشی منسوب به شهر کاشان است. رنگ کبوترهای نژاد کاشی کاکولی و چشم آنها زرد است. این کبوتر قدرت پرواز خوبی دارد و می تواند ۹ تا ۱۰ ساعت پرواز کند. وزن آن ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم است و به رنگ های مختلف یافت می شود.

نژاد کاشی علاوه بر قدرت پرواز مناسب، کبوتر زیبایی محسوب می شود.

کبوتر نژادهای تهرانی اصیل

از جمله کبوترهای تهرانی، می توان از نژادهای خال پلنگ (پلنگ قرمز و پلنگ سیاه)، گرگی، خال کشمشی، سفید توذم دار، کله خال دار، ابلق، قرمزی، پیس، پشت پیس، پشت پیازی (ابری) و سبز را نام برد.

این نژادها معمولا گران قیمت است. برخی از جفت ها در این نژاد با قیمت بالا خرید و فروش می شود. کبوترهای این نژاد قدرت پرواز خوبی دارند و می توانند تا ۱۰ ساعت پرواز کنند. در این نژاد، معمولاً کبوتر ماده زرد رنگ و جنس نر آن سرور است. وزن این نژاد در زمان بلوغ به حدود ۴۰۰ گرم می رسد.

کبوتر نژاد طوقی

به رنگهای سیاه، قهوهای یا زرد یافت می شود.

کبوتر نژاد پشت سبز

این کبوتران خوب جلد نمی شوند، باهوش نیستند، نوکشان معمولی است، چشمشان به رنگ های مختلف دیده می شود، مطلوب کبوتر بازان نیستند، حداکثر ۵ ساعت می پرند و جثه متوسط دارند .

کبوتر نژاد گلی یا قرمزی

پرشی نیستند، زینتی هستند، از جملهٔ کبوتران تهرانی محسوب نمی شوند. به این ها کبوترهای زمینی گویند.

 کبوتر نژاد شازده سبز

تهرانی اصیل هستند، برای کبوتر پرانی و گرو بستن بسیار مناسبند و حدودا ۸ ساعت می پرند،

 سایر نژادهای کبوتر در ایران

مسلماً در برخی از دیگر شهرهای ایران هم کبوتران مشهور وجود دارند، ولی شهرت آن ها از لحاظ پروازی به پای کبوتران تهرانی و کاشانی نمی رسد.