شکستگی ها در سهره

شکستگی ها در سهره (Fractures)

فنچ ها پرندگان ظریفی هستند و استخوان های پا و بال آنان بسیار ظریف و حساس بوده و ممکن است که در اثر ضربه و یا در اثر گیر کردن به در قفس و یا بدنه قفس بشکند. در صورت بروز شکستگی باید پرنده را به نزد دامپزشک برد. در صورت شکستگی کامل ، علایم ضایعه واضح بوده و شامل وضعیت غیر طبیعی عضو آسیب دیده ، درد و کبودی و یا خون ریزی در ناحیه آسیب دیده می باشد. در شکستگی باز می توان استخوان شکسته را که از زیر پوست خارج شده است مشاهده کرد، اما اگر شکستگی خفیف باشد پرنده فقط از پریدن و یا راه رفتن امتناع می کند و یا به درستی حرکت نمی کند.

برای درمان بال و پای شکسته باید عضو آسیب دیده را بانداژ و میله گذاری و ثابت نگه داشت. در صورت عدم انجام صحیح این کار، ممکن است که پرنده برای همیشه دچار لنگش و یا فلجی شده و نتواند تخم گذارد و یا پرواز کند. گرفتن عکس رادیولوژی جهت درمان صحیح عضو آسیب دیده ضروری است. هنگامی که عضو مورد نظر بانداژ می شود، باید در زیر بال یا بین کشاله ران پنبه قرار داد. معمولا مدت زمان لازم برای جوش خوردن استخوان حدود دو هفته می باشد. در طی این مدت باید به جیره غذایی پرنده مواد کلسیم دار (حتی شربت کلسیم) همراه با ویتامین D، اضافه نمود.