سگ نژاد آیریش ستر (Irish Setter)

سگ نژاد آیریش ستر (Irish Setter)

ظاهر عمومی: باید از نظر نژادی خالص و اصیل باشد و ظاهری آرام و دوست داشتنی داشته باشد

سر و جمجمه: سر باید بلند و لاغر باشد و باریک و تیز نباشد و در محل اتصال به گوش ها پهن و زمخت نباشد. جمجمه بیضی شکل آنها، حفره ی بزرگی جهت استقرار مغز داشته و دارای برجستگی پس سری مشخصی می باشد. پیشانی بلند آنها از مشخصات بارز آنهاست. پوزه ی نسبتاً کلفتی داشته و در انتها به آرامی حالت چهارگوش به خود می گیرد. از نکات قابل ذکر در مورد بینی، بلندی آن و منخرین باز و فک هایی که نسبتاً از نظر طولی مساوی هستند و لب های آویزان را می توان نام برد. رنگ بینی، رنگ قهوه ای متمایل به قرمز تیره یا رنگ گردویی یا سیاه می باشد.

چشم ها: چشم ها باید به رنگ فندقی تیره تا قهوه ای تیره بوده و نباید زیاد بزگ باشند

گوش ها: باید از نظر اندازه متوسط و از نظر ترکیب و شکل مناسب باشند. گوش ها باید پایین افتاده و سمت پشتی آنها مشخص باشد و در نزدیکی سر قرار گرفته باشند.

دهان: نه بالا و نه پایین بوده و یک حالت موج دار دارد.

گردن: باید نسبتاً بلند و بسیار عضلانی باشد اما زیاد ضخیم نباشد، انحنای کمی داشته و ناحیه ی حلق و گلو مشخص نباشد.

اندام قدامی: شانه ها در محل خود قرار گرفته، پهن بوده و به سمت عقب شیب داشته باشند، قفسه ی سینه تا حد امکان عریض و در قسمت جلو نسبتاً باریک می شود. ساق های پاهای جلویی باید راست و نیرومند باشد و دارای استخوانی قطور با مفصل آرنج آزاد که به سمت داخل و به سمت خارج متمایل نباشد.

بدن: باید متناسب باشد، دنده ها حالت ارتجاعی داشته، قفسه ی سینه ی بزرگی داشته باشد، ناحیه ی کمر عضلانی و دارای کمی انحنا باشد.

اندام خلفی: باید پهن و قوی باشد. ساق پاهای عقب از مفصل ران تا مفصل خرگوشی، باید کشیده و عضلانی باشد و از مفصل خرگوشی تا پاشنه، کوتاه و قوی باشد. مفاصل زانو و خرگوشی، خمیده بوده و نباید به سمت داخل یا خارج متمایل باشند.

پاها: باید کوچک، بسیار محکم، با پنجه های قوی، نزدیک به هم و دارای انحنا باشند.

دم: باید از طول متوسطی برخوردار باشد و متناسب با اندازه بدن باشد و نسبتاً در پایین قرار گرفته باشد. در قسمت پایه قوی و محکم بوده و در زمان نشان دادن نقطه مورد نظر به حالت مخروطی در می آید که این حالت تا حد امکان به موازات و یا کمی پایین تر از سطح پشتی قرار می گیرد.

پوشش خارجی: در قسمت سر، جلوی پاها و نوک گوش، پوشش خارجی باید کوتاه و صاف باشد اما در تمام قسمت های دیگر بدن و پاها، این پوشش باید از طول متوسط برخوردار بوده و یک دست و تا حد امکان فر یا موج دار باشد. موهای پر مانند در قسمت بالایی گوش ها، باید بلند و ابریشم مانند باشند و در قسمت پشتی پاهای قدامی و خلفی باید بلند و صاف باشند و تعداد فراوانی مو در ناحیه ی شکم، باعث ایجاد چتر زیبایی از مو در آن ناحیه می شود که ممکن است تا قفسه ی سینه و ناحیه ی گلو نیز کشیده شود. در قسمت پاها و بین پنجه ها، موهای پر مانند قرار گرفته اند. چتر موی زیبایی که دم دارد، از موهای نسبتاً بلندی تشکیل شده است که در هنگام نشان دادن یک نقطه، از طول آنها کاسته می شود. تمام موهای پرمانند سطح بدن تا حد امکان صاف و یک دست باشند.

رنگ: رنگ باید شاه بلوطی پر رنگ باشد، بدون هیچ اثری از رنگ سیاه در قسمت قفسه ی سینه، گلو و پنجه ها سفید بوده و ستاره های کوچکی هم در قسمت جلوی سر مشاهده می شود. هم چنین نوار باریکی که بر روی بینی یا صورت سگ وجود دارد باعث نمی شود که از ارزش سگ بکاهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *