سگ فاکس تریر (Fox terrier)

سگ فاکس تریر (Fox terrier)

یکی از نژادهای قدیمی انگلیسی است که به منظور کندن زمین و بیرون آوردن روباه از پناهگاه خودش به کار می رفته است. سگ بسیار زیبا با پشت کوتاه، پاهای راست، قوی، عضلانی و پر انرژی می باشد. ۲ گونه مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. فاکس تریر (صاف) و فاکس تریر (سیمی شکل). تفاوت بین گونه ها، تنها در نوع پوشش است.

رنگ: رنگ غالب سفید است، لکه های سیاه یا سیاه و خرمایی رنگ، گرچه زیاد جالب توجه نمی باشد، اما ممکن است قابل قبول باشد.

پوشش خارجی: درگونه صاف، پوشش خارجی باید زبر، متراکم، فراوان، صاف و یک دست باشد. در سگ های گونه سیمی شکل، پوشش خارجی، شکسته بوده و موها تمایل به پیچش و خم دارند. بهترین نوع پوشش، از نوع متراکم و با ساختار سیمی شکل است. در قسمت پایه، موها کوتاه تر و نرم و نازک بوده و پوشش زیری نامیده می شود.

وزن و اندازه: وزن ۱۵ تا ۱۹ پوند (۷ تا ۹ کیلوگرم)، قد ۱۴.۵ تا ۱۵.۵ اینچ (۳۷ تا ۴۰ سانتیمتر)

سر و جمجمه: جمجمه پهن و به تدریج باریک می شود به طوری که به سمت چشم ها از میزان عرض جمجمه کاسته می شود. برجستگی گونه ای خیلی کم مشخص بوده که به صورت یک برجستگی در نمای نیم رخ، بین پیشانی و فک بالایی مشاهده می شود. گونه ها کامل نبوده و بینی به تدریج که به سمت پوزه پیش می رود، باریک می شود و باید سیاه رنگ باشد.

چشم ها: سیاه رنگ، کوچک و عمیق بوده و مدور، براقریال باهوش و با حرارت به نظر می رسند.

گوش ها: ۷ شکل، کوچک با ضخامت متوسط بوده و خمیده به سمت جلو گونه ها می باشند.

دهان: دندان ها سطح به سطح بوده، به طوری که دندان های بالایی بر روی قسمت خارجی دندان های پایین قرار گرفته اند.

گردن: صاف، عضلانی به همراه طول متناسب بوده و به تدریج به سمت شانه ها پهن می شود.

اندام قدامی: شانه ها بلند و شیب دار بوده و برجستگی های استخوانی مشخص دارد و در ناحیه ی جد.گاه مشخصاً از یکدیگر جدا می شوند.

بدن: زیاد پهن نبوده، قفسه ی سینه بزرگی داشته و ناحیه ی پشتی آنها کوتاه، مستقیم و قوی است. ناحیه ی کمری قدرتمند و کمی منحنی شکل است. دنده های قدامی کمی انحنا داشته و دنده های پشتی باز می باشند.

اندام خلفی: قوی و عضلانی است. ران ها طویل و قدرتمند هستند. مفاصل زانو نزدیک به زمین بوده و سگ به خوبی بر روی آنها می ایستد.

پاها: فشرده، گرد بوده و بزرگ نیستند. پنجه ها مقداری خمیده بوده و به سمت داخل یا خارج متمایل نیستند.

دم: به سمت بالا قرار گرفته و به صورت افراشته حمل می شود ولی در بالای پشت حیوان و به صورت پیچ خورده نگه داشته نمی شود. دم باید از طول مناسبی برخوردار بوده کوتاه کردن دم نیز صورت می گیرد. که در این جالت دم کوتاه شده به صورت مستقیم و راست می ایستد.

نقایص: بینی گیلاسی سفید یا لکه دار، گوش ها سوراخ، لاله یا رز شکل، دهان پایینی و بالایی قرار داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *